Η ΚΕΔ, σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας και τον Εθνικό Εκπαιδευτή Φυσικής Κατάστασης Αξιωματούχων Αγώνα οργάνωσε το διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν Υπεύθυνοι Φυσικής Κατάστασης Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών, όπως αυτοί προτάθηκαν από όλες τις Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ της Ε.Π.Ο..

Tags: Ποδόσφαιρο: Διαιτησία