Οι ταξιδιώτες από την Ελλάδα εξαιρούνται από την υποχρέωση να μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών κατά την άφιξή τους στην Αγγλία.

Tags: Plus: Διεθνή