Ο Αλφρέδο Πέρες Ρουμπαλκάμπα, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που ηττήθηκε από τη δεξιά στις βουλευτικές ε